Tlumočení je naší silnou parketou

Tlumočeníje perfektní způsob jak se dorozumět s osobami, které mluví jazykem, kterému nerozumíte. Využíváme tří metod k překladům, každý pro jinou situaci. Pro stání u soudu se využívá soudní překládání, které vyžaduje tlumočníky splňující určité podmínky. Mezi ty patří například složení přísahy.
Konsekutivní tlumočení se používá u politických a obchodních jednání. Tento typ spočívá v tom, že řečník pronese část myšlenky, následně se odmlčí a začíná práce tlumočníka. Dalším způsobem je simultánní tlumočení. To využívá mikrofonu a sluchátek. Dalším způsobem může být i šušotáž, což je šeptání do ucha.

Objednání tlumočníků

Tlumočník lze objednat na minimálně 4 hodiny, přičemž při přesahu je účtován jeden pracovní den (8 hodin).