Nacházíte se zde: Úvod > Úspory energie

Energetické úspory, energetické služby a energetický management.

Smart grid - chytré sítě

Neustále rostoucí spotřeby a ceny energií a stále se zhoršující stav životního prostředí jsou dva nejčastější důvody, které nás vedou k realizaci opatření která snižují tyto spotřeby energií. Nejen moderní technologie, ale také přístup a myšlení společností zabývající se touto problematikou nabízejí mnoho možností jak těchto úspor dosáhnout. Energetické služby jsou nástroj ke snížení energetické náročnosti.

EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Do češtiny se volně překládá jako „energetické služby se zárukou“ nebo „financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“.

Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor.Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu.

Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let. Je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

Metoda EPC byla české energetické veřejnosti představena v roce 1992 a během roku 1993 byly připraveny dva první projekty.

Metoda EPC má mnoho různých modifikací s použitím odlišných názvů. Označení jako například: Contract Energy Management, Performance Contracting (PFC), Technology Performance Contracting, Contract Du Resultat nebo Third Party Financing (financování třetí stranou) nevyjadřují různé modifikace EPC, ale jde obvykle o jednu a tutéž službu, která je obecně velmi podobná službě u nás nazývané EPC.

Naše společnost využívá software ENERGOGUARD do něhož spadají tyto činnosti:

  • Energetické audity a studie, průkazy en. náročnosti budov, en. štítky
  • Projekce a inženýrská činnost
  • Monitoring a optimalizace en. zdrojů

 

energoguard specifikace služeb

Zde si můžete prohlédnout konkrétní příklad specifikace služeb v pdf:

ENERGOGUARD specifikace služeb

 

Další energetickou službou naší společnosti je ve spolupráci s VÝZKUMNÝM ENERGETICKÝM CENTREM vypracování energetických auditů a studii.

kliknout pro více informací

 

Energetický štítek

Úspory energie

Naše společnost Vám vypracuje průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který bude zhotoven dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2. Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, která byla schválena poslaneckou sněmovnou v záři 2012, bude nutnost mít od 1. ledna 2013 zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje nebo nákupu. Průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok).

V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.

kliknout pro více informací

Partnerem naší společnosti v oblasti EPC (Energy Performance Contracting) je VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Kontakty Solar Group


Kontakty Solar Group

Pro více informací o činnosti naší společnosti v oblasti "Úspory energie" použijte prosím kontaktní formulář, kde můžete napsat vaše KONKRÉTNÍ DOTAZY a my vám rádi odpovíme.


| | Nahoru  ↑