Nacházíte se zde: Úvod > Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené dotazy

Obecné dotazy

FAQ

Jsou v ČR dobré podminky pro instalaci solárních systémů ?
Na území České republiky jsou poměrně dobré podmínky pro využití solární energie. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí 1400 – 1700 h/rok. V některých oblastech, jako například v nížinách na jižní Moravě je udávaná doba slunečního svitu dokonce až 2000 h/rok.

Na plochu jednoho čtverečního metru přitom dopadá ročně cca do 1100 kWh solární energie. Na základě těchto čísel je možné konstatovat, že při dobré účinnosti solárního systému lze z poměrně malé plochy (podstatně menší než je střecha rodinného domku) získat poměrně velký výkon.
Jaké jsou přednosti sluneční energie ?
Nic nestojí (mimo zanedbatelných nákladů na provoz oběhového čerpadla a výměnu nemrznoucí směsi). Je prakticky nevyčerpatelná. Nahrazuje neekologická fosilní paliva a neekologicky vyrobenou elektřinu.
Jaké jsou oblasti využití sluneční energie ?
Ohřev teplé užitkové vody a bazénu
Nízkoteplotní vytápění s akumulací tepla
Předehřátí vzduchu u sušáren (dřeva, píce, biomasy na topení…), teplovzdušné vytápění na podkroví, chaty, chalupy apod.
Fotovoltaika - využití elektrického proudu v neelektrifikovaných místech, záložní zdroje, zabezpečovací zařízení apod. S měničem lze použít všech běžných spotřebičů.
Jaký má vliv na výkon solární techniky počasí?
Jasná obloha (1000 W/m2) Občasné mraky (600 W/m2) Celkově zataženo (300 W/m2) Zimní inverze (100 W/m2)

Solární ohřev TUV a vytápění

Jaká je životnost solárního kolektoru ?
Kolektory jsou zařízení s vysokou životností. Garantovaná životnost je okolo 20 let. Tuto životnost je třeba chápat jako garantovanou, tzn., že podle příslušných norem nesmí poklesnout výkon kolektorů (podle typu) o cca 5 až 7 %! Praktickou životnost lze očekávat delší. Závisí na mnoha faktorech jako např. uložení kolektoru a podmínkách okolního prostředí.
Jaká je návratnost investic ?
Návratnost investic do solárního systému záleží na velikosti a typu investice, na spotřebě energie před investicí, na uplatnění dotací atd. Řádově se návratnost pohybuje v rozmezí 6 - 10 let.
Jaké jsou dotace pro fyzické osoby ?
Podpora pro byty a rodinné domy a pro fyzické osoby je : u solárních systémů na celoroční ohřev teplé vody 50% z uznatelných nákladů a však max.výše podpory 55 000,- Kč
u solárních systémů na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody 55% z uznatelných nákladů a však max.výše podpory 80 000,- Kč
Kolik % lze ušetři v průměrné domácnosti z nákladů na celoroční spotřeby tepla ?
Závisí na mnoha faktorech .
U TUV lze ušetřit až 70 až 80%.
U bazénů lze říci, že v létě až 90%. Solární energie také podstatně prodlužuje využitelnost venkovních bazénů, prakticky od dubna do září.
U vytápění technologických provozů, sušáren na sezónní produkty je procento velmi vysoké a znamená podstatné snížení nákladů na provoz.
U vytápění domů lze ušetřit kolem 30 až 60%. Závisí na poměru zateplení a velikosti solární plochy.

Solární elektrárny

Jaká je využitelná energie slunce?
Graf
Co je to fotovoltaický jev ?
Sluneční energie je přeměňována přímo v energii elektrickou v průběhu fotovoltaického jevu, kdy při dopadu slunečního záření na povrch světlo citlivého fotovoltaického článku dochází k emitaci elektronů. Vzniklý stejnosměrný elektrický proud může být použit k dobíjení akumulátorů, k napájení spotřebičů, anebo může být po nastřídání dodáván do veřejné distribuční sítě.
Jak je to z výkupem vyrobené elektřiny ?
Distributorské společnosti mají ze zákona (zák. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZ) povinnost přednostně připojit k distribuční síti zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, pokud jsou splněny veškeré stanovené technické požadavky zařízení a mají povinnost veškerou vyrobenou elektřinu vykupovat. Výkup je garantován na dobu 20 let od uvedení zařízení do provozu.
Co je to zelený bonus ?
ZELENÝ BONUS je nejvýhodnější forma prodeje vyrobené energie distribuční společnosti. Vyrobenou energii z elektrárny nejdříve spotřebujete pro sebe a za to obdržíte od distribuční společnosti 11,91 Kč. V ten okamžik nejste nuceni si kupovat kW ze sítě, jelikož máte pokrytou spotřebu z elektrárny. Takže jste dostali 11,91 + jste ušetřili hodnotu vaší stávající kWh. V případě, že elektrárna má dostatečnou výrobu, prodávají se přebytky do sítě distribuční společnosti za 11,89 + cena decentrální výroby /0,064-0,81 Kč – dle distributora energie/ Kč.

Další výhodou zeleného bonusu je, že nemusí vzniknout nové odběrné místo (v případě,že by muselo vzniknout, musíte uhradit poplatek 500,- Kč za každou ampéru, většinou se jedná o 12-20 ampérové systémy + musíte vybudovat nosný sloup na hranici pozemku).
Potřebuji stavební povolení nebo stavební ohlášku ?
V případě, že elektrárna je instalována na střeše rodinného domu, není potřeba stavební ohláška ani stavební povolení. Stavební zákon § 103, odst. 1, písmeno B, číslo 4.
Jak dlouhá je doba potřebná k vyřízení veškerých administrativních podkladů pro solární elektrárnu ?
Je to zhruba 2 až 8 týdnů.
Jak nejlépe si můžu solární elektrárnu pojistit ?
Systém si můžete připojistit v rámci nemovitosti a to nejlépe proti krádeži, vandalismu a přírodním živlům.
Jaké jsou poskytovány státní dotace na fotovoltaické elektrárny a kdo je poskytuje ?
Pro rok 2009 zatím žádné dotace poskytnuty nejsou a poskytuje je státní fond ŽP.
Jak dlouho se odepisuje investice do fotovoltaické elektrárny a mohu si odečíst DPH ?
Fotovoltaická elektrárna se odepisuje 5 let a DPH si odečíst můžete v případě, že jste plátce.
Mohu využít daňové prázdniny ?
Můžete po dobu 5 let + 1 rok máte na uvedení elektrárny do provozu. Nemůžete v případě, že budete odepisovat a uplatňovat odečet DPH.
Jaká je cena solární elektrárny na rodinný dům ?
Cena kompletní sestavy včetně práce se pohybuje v rozpětí od 120 000 Kč do 300 000 Kč.
Jaký je rozdíl ve výkonu solární elektrárny v létě a v zimě ?
Solární elektrárna podává v létě asi 200% výkon ze svého denního průměru a v zimě asi 10% ze svého denního průměru.
Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel ?
1kWP instalovaného výkonu vyrobí v našich podmínkách průměrně cca 900 kWh elektrické energie (závislé na geografickém umístění fotovoltaických panelů, jejich orientaci a sklonu, nadmořské výšce a samozřejmě i na počtu slunečných dnů).
Jak se vypočítá roční produkce solární elektrárny ?
Vypočtete ji následovně: jmenovitý výkon např. 7 kWp x 1050 (průměrná svítivost pro ČR) = 7350 kWp.
Jaká je nejlepší orientace FV solárních panelů ?
Orientace FV panelů by měla být nejlépe na jiho-západ až jiho-východ. V letních měsících dopadá v našich podmínkách na zemský povrch přibližně 75% ročního globálního záření, maximalizovat zisk lze i sklonem panelů ( panely více "naležato" při sklonu okolo 32°), protože je Slunce výše. U systémů s celoročním provozem (ostrovní systémy), kdy požadujeme rovnoměrnější přínos během roku by sklon panelů měl být naopak více "nakolomo" přibližně 49° a více. Menší odchylky od ideální orientace panelů znamenají ztráty pouze v jednotkách procent.
Co znamená jednotka výkonu Wp ?
Nominální výkon FV panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp), což je výkon FV panelu při standardizovaném výkonnostním testu, tedy při energetické hustotě záření 1000W/m2, 25°C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země (Air Mass 1,5). Watt peak je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem nebo systémem za běžného bezoblačného letního dne.

Další informace získáte také na:


| | Nahoru  ↑