Nacházíte se zde: Úvod

Solar Group: smart grid - chytré sítě, solární elektrárny a servis solárních elektráren

Chytré sítě - Smart grid

Smart grid - chytré sítě

Chytré sítě (anglicky Smart grid) jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak v globálním měřítku. Jejím principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie.

Zahrnuje digitální kontrolní a řídicí systém, integrované senzory monitorující chování sítě a automatické obnovování provozu po poruše. Součástí je dostupnost informací v reálném čase.

Více informací

Fotovoltaické elektrárny

Termika

Fotovoltaika obecně - Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu. Fotony slunečního záření dopadají na P-N přechod a svou energií vyrážejí elektrony z valenčního pásu do pásu vodivostního. Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod odvedou u nejjednodušších systémů přímo ke spotřebiči, případně do akumulátoru.

Pro napájení běžných domácích elektrospotřebičů na střídavý proud je nutno doplnit střídač, který energii převede na střídavé napětí o velikosti a frekvenci shodné s distribuční soustavou.

Více informací

Servis solárních elektráren

Termika

Poskytujeme profesionální a komplexní servisní služby pro vlastníky fotovoltaických elektráren.

Zajišťujeme kompletní monitoring na dispečerském pracovišti s obsluhou, které kontroluje výkon a správnou funkci fotovoltaické elektrárny 24 hodin denně !

Budete okamžitě informování ohledně chybových hlášení střídačů, nebo jiných náhlých výpadků!

Více informací

Úspory energie

Termika

EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Do češtiny se volně překládá jako „energetické služby se zárukou“ nebo „financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“.

Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

Více informací


| | Nahoru  ↑